Begeleidingstraject volledig

Begeleiding op maat voor jongeren, en jong volwassenen tot en met 23 jaar, die niet lekker in hun vel zitten, in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoonskenmerken, achtergrondkenmerken of door hun thuis- of woonsituatie.

Stichting Vangnet werkt met het 8-fasenmodel. Dit model is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de leefgebieden die voor iedereen van belang zijn centraal staan: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Stichting Vangnet heeft nog een leefgebied toegevoegd aan haar begeleiding namelijk praktisch functioneren. De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken.

Spreekuur en nazorgfase

Op het moment dat jongeren uitstromen uit het volledig traject biedt Vangnet nog een lange nazorgfase in de vorm van spreekuur.  Dat houdt in dat er nog steeds regelmatig contact is en cliënten kunnen met vragen langskomen. Wij zien vaak, dat cliënten een terugval krijgen na een aantal maanden. Door vinger aan de pols te houden wordt voorkomen dat er opnieuw ernstige problemen ontstaan. Denk hierbij aan schuldenproblematiek, uitschrijving van school, uit huis zetting, afsluiting van water, gas en elektra enz.

Op dit moment bieden wij alleen begeleiding aan jongeren en jong volwassenen tot en met 23 jaar.

Begeleiding voor en aan volwassenen/gezinnen met kinderen. Iedereen kan gebruik maken van onze spreekuur. Op het moment dat er meer begeleiding nodig is wordt en andere hulp aangeboden.

Begeleiding door ervaren begeleiders:

  • Sociaal maatschappelijke werker
  • Pedagogisch medewerker
  • Sociaal Juridisch dienstverlener
  • Trainer en coach
  • Sportbegeleider/ activiteitenbegeleider
  • Orthopedagoog
  • (Kinder) Psycholoog
  • NT 2 docent

Ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.