Statutaire doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: zich inzetten voor kwetsbare jongeren primair in de leeftijd van achttien tot drieëntwintig jaar – zonder dat andere leeftijdscategorieën worden uitgesloten – die in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoons – achtergrondkenmerken, door hun thuis- of woonsituatie, of die als jongvolwassene op zichzelf zijn of worden aangewezen, door deze jongeren steun, sturing, motivatie en inspiratie op maat te bieden. Doel is dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en volwaardig in de maatschappij kunnen participeren.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het in gang zetten en uitvoeren van duurzame projecten en activiteiten waarbij het fysieke en geestelijke welzijn van de bedoelde jongeren positief wordt beïnvloed;
  2. het stimuleren en/of realiseren van projecten, die verantwoorde huisvesting met begeleiding op maat en ondersteuning bij praktische zaken bieden;
  3. het organiseren van jongerenactiviteiten waaronder sportactiviteiten
  4. voorlichting om de problematiek van sociaal geïsoleerde jongeren bekend te maken in de gemeenten;
  5. volstrekt onpartijdig te zijn en hulp en steun te bieden aan elke jongere die aandacht nodig heeft, ongeacht afkomst, nationaliteit of religie;
  6. al datgene te doen, respectievelijk na te streven wat in overeenstemming is met het gestelde doel.

Financieel beleid

Stichting Jongerennet is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).

Het boekjaar van Stichting Jongerennet loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de administratiekantoor de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn binnen onze organisatie onmisbaar en voor de maatschappij van onschatbare waarde. Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers en letten op dat ze niet overbelast raken. De vrijwilligers krijgen begeleiding van de stichting voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en de waardering die hen toekomt.

 • De vrijwilligers die in het platform (commissie) werkzaam zijn zien we met enige regelmaat in de commissie vergaderingen. Hier vindt ondersteuning plaats.
 • De vrijwilligers die bij individuele cliënten worden ingezet krijgen ondersteuning volgens individuele afspraken.

Bij onze stichting is het uitgangspunt dat het vrijwilligerswerk de vrijwilliger in principe geen geld kost.

Samenwerking en onafhankelijkheid

Wij werken graag samen met andere organisaties. Samenwerken doen we om maatschappelijke meerwaarde van onze activiteiten en diensten van ons en die van onze partners te realiseren. De niet onderhandelbare waarden van de organisatie en onze medewerkers zijn:

 • De nadruk ligt op de inhoud
 • We stellen ons informeel op
 • We werken met korte lijnen
 • Grote zelfstandigheid
 • We blijven in ons handelen dicht bij de doelstelling
 • Het belang van de klant staat centraal
 • De organisatie is slechts een middel om het doel te bereiken
 • We zijn bewust van het gemeenschapsgeld waar we mee werken, we zetten het efficiënt in
 • We hebben alleen iets te vertellen, niets te verbergen
 • Procedures schakelen het denken uit
 • We hebben een pragmatische insteek
 • Intuïtie telt alleen als je je eerst grondig geïnformeerd hebt
 • Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

 

Voor het hele beleidsplein raadpleeg onderstaande link

https://www.stichtingvangnet.com/wp-content/uploads/2024/01/Beleidsplan-Stichting-Vangnet-Jongerennet-2023-2027-5.pdf