Participatie

Zij willen meedoen in de maatschappij en wij ondersteunen er bij.  Laagdrempelig en op eigen tempo.

Het aanbod van Vangnet lijdt niet alleen tot gezelligheid, ontspanning en vrijetijd / dagbesteding maar zorgt ook voor dat deelnemers nieuwe normen en waarden aanleren waardoor participeren in onze maatschappij soepeler verloopt. In de meeste gevallen stromen deelnemers uit naar een sportvereniging als ze al dan niet zijn uitgestroomd. Vangnet houdt dan contact met de trainers en jongeren om uitval te voorkomen. Ook kijkt Vangnet mee naar de mogelijkheden voor financiële hulp om de jongeren te stimuleren om te blijven sporten. Denk hierbij aan de mogelijkheden via Kinderhulp.  Met de ondersteuning van Vangnet behalen jongeren een mbo 1,2 of zelfs 3 en 4 diploma en stromen door waar mogelijk naar een hoger niveau of werk. Door de stage /werk begeleiding stromen de jongeren door naar een bijbaan of hebben een stageplek gevonden.  Hierbij wordt contact gehouden met werkgevers en stagebegeleiders om de voortgang te monitoren en bij problemen in actie te komen. Veel jongeren die een mbo opleiding volgen moeten daarnaast ook nog inburgeren om aan hun verplichtingen te voldoen. Door de ondersteuning bij deze traject hebben velen jongeren hun inburgeringsdiploma behaald.

Door de volledige begeleidingstraject nazorgtraject en spreekuur gecombineerd met voorlichtingen, workshops op verschillende thema’s zowel van de jongeren als volwassenen en gezinnen wordt de referentiekader van de deelnemers vergroot waardoor de zelfstandigheid van de deelnemers aanmerkelijk stijgt. Door deze manier van werken is het ons gelukt om veel jongeren aan het werk te krijgen zowel parttime als fulltime. Om te voorkomen dat er onopgemerkt een terugval plaatsvindt is er voor gezorgd dat jongeren in gelegenheid zijn om bij contactpersoon terecht te kunnen met alle daagse vragen. Op het moment dat de situatie verandert of er ligt een probleem op de loer stroomt de jongere weer terug naar een volledig traject. Deze ontwikkeling laat zien dat de begeleiding van Vangnet de zelfstandigheid van de deelnemer bevorderd en daar zijn we heel erg trots op.

Helaas verloopt de participatie van de deelnemers boven de 30 jaar niet zo snel als bij de jongeren. Het gaat vaak om langzame leerders laaggeletterd en of analfabeet. Dit maakt dat een traject naar (zelf)redzaamheid veel langer zal duren. In sommige gevallen zal het nooit gaan lukken om geheel (zelf)redzaam te worden.

Wij blijven ons inzetten om deze mensen te ondersteunen waar nodig is. Activiteiten aanbieden om zich gelukkiger en gezonder te voelen. Want een gezond en gelukkig mens participeert sneller.

Het aanbod

sportactiviteiten: volleybal, voetbal, hockey

ontspanning: kaarten, biljarten, darten en spelletjes

creatieve activiteiten: breien, naaien, diamond painting, haken

rondleidingen in de stad

Voor een overzicht van alle activiteiten verwijzen wij u naar de pagina NIEUWS

of

op facebookpagina van stichting Vangnet

https://www.facebook.com/Stichting-Vangnet-100105462510535/?ref=pages_you_manage