Bestuur van de Stichting

Filimon Teklizgi

Voorzitter, bestuurslid
info@stichtingvangnet.com

Ashley Ruiter

Bestuurslid, penningmeester, kwaliteitscoördinator

Johannes Menting

Secretaris, bestuurslid
info@stichtingvangnet.com

Betrokken bij de Stichting

Abrham Diaqon

Orthodoxe priester (vrijwillige basis)

Z. Papouskova

Vertrouwenspersoon

Zuzana Valinova

Oprichter, directie en leidinggevende

Bestuursbeleid

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur.

Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen.

Geen van onze bestuursleden hebben Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het bestuur komt minimaal één keer per twee maanden samen voor een vergadering.

Beloningsbeleid bestuursleden

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ( art.3 sub 5 van statuten ). Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Beloningsbeleid personeel

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening