Juridisch Advies 

Sinds mei 2018 geeft Ditta Vos-Mulder ook een juridisch advies via haar eigen bureau. De adviezen, en eventueel het procederen via bezwaar/beroep, liggen op het terrein van het migratierecht (focus op Wet Inburgering) en op de raakvlakken met het Sociaal Zekerheidsrecht (bijvoorbeeld de taaleis in de Participatiewet).

Juridisch niveau: Jurist
Contact: info@deltajuridischadvies.nl

Specialisaties: